Om SERMI

SERMI, en standard som säkrar er tillgång för fortsatt arbete med stöld- och säkerhetsrelaterad fordonsinformation

Som fri aktör inom fordonsbranschen kommer tillgången till stöld- och säkerhetsrelaterad information knutet till reparation och underhåll vara avgörande för framtida arbeten. För att tillgodose behovet av information behöver fria aktörer och dess anställda, bland annat bilverkstäder, vara certifierade och godkända för att få tillgång till uppgifterna från fordonstillverkarna. SERMI är en standard som kommer att ge de fria aktörerna inom fordonsbranschen bättre förutsättningar för en sundare och rättvisare konkurrens.

SERMI träder i kraft 1:a oktober 2023. Därefter måste en fri fordonsverkstad för att få åtkomst till säkerhetsrelaterad information från fordonstillverkarna vara certifierad enligt SERMI. Kravet är även att minst en tekniker på verkstaden skall vara godkänd enligt SERMI.

KBV är en oberoende part som kan hjälpa er med certifiering för standarden. Med en godkänd certifiering ges möjlighet till åtkomst av fordonstillverkarens säkerhetsrelaterade information.

Auktoriserade verkstäder behöver också certifiera sig för SERMI om man skall utföra arbeten på de märken som man ej är auktoriserad för.

Denna webbplats (sermi.nu) uppdateras löpande med information kring SERMI och hur ni som företag kan bli certifierade och godkända.