SERMI – organisation

Översikt för SERMI-organisationen och dess olika roller:

Association SERMI – övergripande ledning för SERMI på EU nivå

Trust Center – utfärdar SERMI-certifikat till godkända verkstadsföretag samt SERMI-nycklar till godkända tekniker

National Accreditation Body (NAB) – Swedac ( i Sverige)

Conformity Assessment Body (CAB) – kontrollföretag som granskar och godkänner verkstadsföretag och tekniker

Independent Operator company (IO) – Fordonsverkstad

Independent Operator employee – anställd tekniker

Sermi processen (källa https://www.vehiclesermi.eu/)
Schematisk bild över de olika rollerna i SERMI