Så här blir ni Certifierade

Så här certifierar ni ert företag för SERMI och får er personal godkänd

  • Företaget skickar sin ansökan till oss som ackrediterat kontrollföretag tillsammans med namn på den eller de anställda som skall ges åtkomst till stöld och säkerhetsrelaterad information inom företaget.
  • Vi som kontrollföretag granskar företagets ansökan baserat på kraven för SERMI
  • Anställd får därefter en förfrågan om att skicka in personliga uppgifter för granskning.
  • Vid godkänt resultat efter granskning utfärdas ett digitalt certifikat för SERMI.
    Certifikatet är giltigt i fem år.
  • Under certifikatets giltighetstid genomför vi som Kontrollföretag löpande tillsyn av företag och anställd, att gällande krav för SERMI efterlevs.
  • Inför kommande femårsperiod genomförs en ny granskning och kontroll av företag och anställd enligt kraven för SERMI.