Process för certifiering

Hur ni certifierar ert företag och personal för SERMI och vad ni behöver förbereda inför

Det är en enkel process att få SERMI-certifikatet på plats men det kräver lite förberedelser av er och ställer en del krav på företaget, firmatecknare och den personal som man önskar certifiera (godkänna).

Ansökningsprocess, avtal och registrering
Starta processen med att fylla i och skicka in er ansökan om certifiering enligt SERMI till oss på KBV. Ansökningsblanketten hittar ni i menyn ovan “Ansök om SERMI“. Blanketten mejlas till oss efter det att alla uppgifter är ifyllda. När vi mottagit er ansökan så granskas omgående KBV:s opartiskhet i en eventuell leverans av tjänster till ert företag. Om inget hinder finns för fortsatt samarbete så upprättas ett avtalsförslag som skickas via GetAccept (vår digitala avtalstjänst) för påseende till angiven firmatecknare.
Så snart avtalet är signerat är det dags att skapa ett konto och registrera era uppgifter på KBV:s webbplats för SERMI. Ett mejl med vidare instruktioner skickas ut till firmatecknaren om vart ni registrerar er. Väl inloggade på SERMI-webben fyller ni i de uppgifter som efterfrågas och laddar upp de dokument som krävs (se nedan under “förberedelser och dokument”). När samtliga uppgifter är ifyllda korrekt och de dokument som laddats upp stämmer överens med de krav som gäller för standarden, kan KBV ge sitt godkännande och tilldela er ett SERMI-certifikat.
Avtalet som upprättas motsvarar perioden för giltigt certifikat (upp till fem år).

Förbered de dokument som efterfrågas inför slutlig certifiering
Företaget skall uppvisa utdrag från Bolagsverket, kunna bevisa att man bedriver verksamhet inom fordonsbranschen, kunna uppvisa ansvarasförsäkring om minst 10 mkr. samt en egendomsförsäkring om minst 5 mkr.

Firmatecknaren (slutligt ansvarig för verkstadens SERMI-certifikat) skall finnas registrerad i utdraget från Bolagsverket. Firmatecknaren skall också uppvisa utdrag ur belastningsregistret enligt registerutdrag för Försäkringsbolag eller försäkringsförmedling, detta skall vara utan anmärkning.

Anställda som skall godkännas för SERMI måste uppvisa ett anställningsavtal kopplat till det företag som ansöker om SERMI-certifiering. Den anställde skall kunna påvisa minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet eller treårig yrkesutbildning inom fordonsbranschen. Utdrag ur belastningsregistret krävs även för den anställde som skall certifieras, samma krav som för firmatecknare.

Utgivet företagscertifikat samt certifikat för anställda gäller i upp till fem år. Under denna period genomför KBV, som ansvarig CAB, ett fysiskt besök på verkstaden samt två digitala uppföljningar, där man granskar efterlevnad av ovan nämnda kriterier för standarden.